ya-mütekebbir-fazileti

el mütekebbir fazileti:

 

Mutlak büyük ve ulu olan. Büyüklüğü, azametiyle sonsuz olan Allah demektir. Bu esma cinni ve insi

düşmanları olanlara bir zırh gibidir. Günaha girmekten kendini alıkoyamayanlar bu esmaya devam ederlerse,

dileseler de günahlara girmeye cesaret edemezler. Cinniler bu esmadan çok çekinirler. Esmanın

ebcetsel sayı değeri:662/438244

 

yıldız ilmi ve yıldıznameyle uğraşan kişilere müneccim denir ayrıca iyi bir astronomdurlar